Dobrodošli!

Nalazite se na početku puta koji vas vodi u svet zdravlja i moćnih metoda prirodnog lečenja. Principe i zakone zdravlja i izlečenja uspostavio je Onaj koji je stvorio čoveka, a obimna naučna istraživanja i ljudska praksa kroz vekove potvrdili su te principe fizičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog napretka.

Institut za prirodnu medicinu (IPM) nudi širok spektar mogućnosti za lično unapređivanje, kao i za profesionalno bavljenje medicinom. Naš cilj je da se kroz studije prirodne medicine zainteresovani podstaknu na kreativnost, prepoznaju velike mogućnosti koje nudi prirodna medicina i osposobe se  da svoje znanje prenesu drugima putem edukacije i lečenja. Verujemo da će ovakav način sticanja znanja biti veoma pristupačan savremenom čoveku koji vodi dinamičan život u kojem želi da postigne što više.

Važan momenat u pravilnom bavljenju medicinom jeste pristup ljudima kao prijateljima, a ne kao pacijentima. Takođe, govor lekara bi trebao da bude u terminima zdravlja i napretka, a ne u terminima bolesti i smrti. Naša želja je da se ljudi osposobe da budu promoteri zdravlja i predvodnici u onome što je dobro.

Hvala Vam što se interesujete za prirodnu medicinu. Nadamo se da ćemo uspeti da Vam budemo konstruktivan saradnik u Vašoj želji da unapredite svoja znanja iz prirodne medicine. Dobrodošli ste da budete saradnik i student našeg instituta, a mi Vam stojimo na raspolaganju i usluzi u tom smeru.