Doktor prirodne medicine (N.D.)

Upis na studije je otvoren tokom cele godine. Pohađanje studija se u potpunosti odvija online (dopisnim putem), a vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma, ili može lično da je preuzme u prostorijama fakulteta. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Nakon završenih studija student može da dođe na praktičnu nastavu, da prisustvuje radu sa pacijentima i primeni tehnika prirodnog lečenja, pripremanju lekovitog bilja i dr.

Doktor prirodne medicine (N.D.)

Uslov za pohađanje ovog programa studija jesu završene magistarske studije (M.S.), na ovom ili nekom drugom srodnom fakultetu. Program obuhvata unapređenje znanja stečenog na osnovnim i magistarskim studijama, sa posebnim osvrtom na neke specifične oblasti prirodnog lečenja, kao i na najteže probleme konvencionalne medicine.

ISPITI ZA PROGRAM N.D.

IPM 31 – Kinesko istraživanje
IPM 32 – Braon napitci
IPM 33 – Imuni sistem
IPM 34 – Detoksifikacija
IPM 35 – Problemi savremene psihijatrije
IPM 36 – Lekovi konvencionalne medicine
IPM 37 – Genetski modifikovana hrana
IPM 38 – Emulgatori
IPM 39 – Lečenje postom
IPM 40 – Ishrana i ekologija
IPM 70 – Doktorski rad