Herbalista (CHNM)

Za upis na neki od kurseva nije neophodna zavšena bilo koja škola (osnovna ili srednja), dovoljno je da je osoba pismena i da želi da uči. Za upis na neki od kurseva potrebno je da osoba ima najmanje 14 godina.

Upis na kurseve je otvoren tokom cele godine. Pohađanje kursa za Herbalistu se u potpunosti odvija online (dopisnim putem), a vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma, ili može lično da je preuzme u prostorijama fakulteta. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Nakon završenih studija student može da dođe na praktičnu nastavu, da prisustvuje radu sa pacijentima i primeni tehnika prirodnog lečenja, pripremanju lekovitog bilja i dr. Za upis na kurs nije neophodno prethodno obrazovanje (završena srednja ili osnovna škola).

Herbalista (CHNM)

Ovaj kurs obuhvata polje ishrane i osnovnih principa zdravog načina života, sa posebnim naglaskom na upotrebu lekovitog bilja. Konvencionalna anatomija, fiziologija i procesi nastanka bolesti prikazani su, između ostalog, sa ciljem razumevanja procesa nastanka bolesti. Na ovom programu studenti će naučiti kako da uvedu pozitivne promene u životu i da koriste lekovito bilje.

ISPITI ZA KURS HERBALISTA

IPM 01 – Koncept prirodne medicine
IPM 02 – Principi zdrave ishrane
IPM 03 – Anatomija i fiziologija
IPM 04 – Patologija i konvencionalna medicina, 1. deo
IPM 05 – Savremene bolesti i način života, 1. deo
IPM 14 – Medicinska upotreba biljaka
IPM 17 – Principi prirodnog lecenja
IPM 50 – Završni rad