Kiropraktičar

Za upis na neki od kurseva nije neophodna zavšena bilo koja škola (osnovna ili srednja), dovoljno je da je osoba pismena i da želi da uči. Za upis na neki od kurseva potrebno je da osoba ima najmanje 14 godina.

Upis na kurs za kiropraktičara je otvoren tokom cele godine. Pohađanje ovog kurse se jednim delom odvija online (dopisnim putem), a nakon položenih ispita pohađa se praktična nastava. Vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, pristupa praksi. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Za upis na kurs nije neophodno prethodno obrazovanje (završena srednja ili osnovna škola).

Kiropraltičar

Ovaj kurs obuhvata polje ishrane i osnovnih principa zdravog načina života koje bi trebala da primenjuje svaka osoba da bi imala zdrave kosti, mišiće, ligamente, kao i posebne veštine masaže kičme, kostiju i mišića, i primena posebnih prirodnih melema, koji će dovesti do prirodnog oporavka povređenih deloba skeleta i pratećih organa, Kurs se sastoji iz teoretske i praktične obuke.

ISPITI ZA KURS KIROPRAKTIČAR

IPM 01 – Koncept prirodne medicine
IPM 02 – Principi zdrave ishrane
IPM 03 – Anatomija i fiziologija, 1. deo
IPM 04 – Patologija i konvencionalna medicina, 1. deo
IPM 05 – Savremene bolesti i način života, 1. deo
IPM 16 – Osnovi onkologije
IPM 17 – Principi prirodnog lečenja
IPM 98 – Praktična nastava