Maser

Za upis na neki od kurseva nije neophodna zavšena bilo koja škola (osnovna ili srednja), dovoljno je da je osoba pismena i da želi da uči. Za upis na neki od kurseva potrebno je da osoba ima najmanje 14 godina.

Upis na kurs za masera je otvoren tokom cele godine. Pohađanje ovog kurse se jednim delom odvija online (dopisnim putem), a nakon položenih ispita pohađa se praktična nastava u trajanju od 10 časova po 60 minuta kod našeg instruktora. Vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, pristupa praksi. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Za upis na kurs nije neophodno prethodno obrazovanje (završena srednja ili osnovna škola).

Maser (MT)

Ovaj kurs obuhvata polje ishrane i osnovnih principa zdravog načina života, kao i svih najvažnijih tehnika kasaže. Kurs se sastoji iz teoretske i praktične obuke.

ISPITI ZA KURS MASERA

IPM 01 – Koncept prirodne medicine
IPM 02 – Zdrava ishrana
IPM 03 – Anatomija i fiziologija
IPM 04 – Patologija
IPM 05 – Savremene bolesti i način života, 1. deo
IPM 16 – Osnovi onkologije
IPM 17 – Principi prirodnog lečenja
IPM 90 – Prakticna nastava