ŠKOLARINA

STUDIJE

Cena školarine za studije “Diplomirani lekar prirodne medicine” (B.S.) iznosi 950 evra, a uplatu je moguće izvršiti na tri načina: 1. odjednom sa 10% popusta, 2. u tri rate, ili 3. svaki ispit pojedinačno.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% (u tom slučaju je iznos školarine 855 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u tri rate, uplata se vrši na sledeći način: 1.  rata prilikom upisa – 350 evra, 2. rata nakon položenih 7 ispita – 300 evra, 3. rata nakon položenih 14 ispita – 300 evra.

U slučaju plaćanja svakog ispita pojedinačno cena polaganja jednog ispita je 50 evra.

Nakon završenih studija za Diplomiranog lekara prirodne medicine student može da dobije i diplome kurseva Nutricionisa i Herbalista, koji su uključeni u studije za lekara, s tim da doplati 15 evra za izradu diploma svakog od kurseva. Isto važi i za kurs Kiropraktičara, s tim da je potrebno doplatiti 200 evra za obavljanje praktične nastave.

U slučaju da nekoliko članova porodice upisuje fakultet, svaki drugi, treći itd. član porodice plaća 50% školarine.

Cena školarine za studije “Magistar prirodne medicine” (M.S.) iznosi 1.100 evra, a uplatu je moguće izvršiti na tri načina: 1. odjednom sa 10% popusta, 2. u tri rate, ili 3. svaki ispit pojedinačno.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% (u tom slučaju je iznos školarine 990 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u tri rate, uplata se vrši na sledeći način: 1.  rata prilikom upisa – 400 evra, 2. rata nakon položenih 5 ispita – 350 evra, 3. rata nakon položenih svih ispita, pre predavanja magistarskog rada – 350 evra.

U slučaju plaćanja svakog ispita pojedinačno cena polaganja jednog ispita je 100 evra.

Cena školarine za studije “Doktor prirodne medicine” (N.D.) iznosi 1.125 evra, a uplatu je moguće izvršiti na tri načina: 1. odjednom sa 10% popusta, 2. u tri rate, ili 3. svaki ispit pojedinačno.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% (u tom slučaju je iznos školarine 1.125 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u tri rate, uplata se vrši na sledeći način: 1.  rata prilikom upisa – 450 evra, 2. rata nakon položenih 5 ispita – 400 evra, 3. rata nakon položenih svih ispita, pre predavanja magistarskog rada – 400 evra.

U slučaju plaćanja svakog ispita pojedinačno cena polaganja jednog ispita je 120 evra.

KURSEVI

Cena školarine za kurs “Nutricionista” i “Herbalista”iznosi 400 evra. Postoje tri opcije plaćanja školarine, a student bira jednu od njih.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% (u tom slučaju je iznos školarine 360 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u ratama, uplata se vrši prilikom upisa na sledeći način: 1. rata – 200 evra (na početku kursa), 2. rata – 200 evra (nakon položena 4 ispita).

Postoji mogućnost pojedinačnog plaćanja ispita, i tom slučaju cena polaganja jednog ispita je 50 evra (7 ispita + zavrsni rad = ukupno 8 ispita).

Školarina za kurs “Kiropraktičar” iznosi 600 evra. Postoje tri opcije plaćanja školarine, a student bira jednu od njih.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% na teoretski deo kursa koji košta 400 evra (u tom slučaju je iznos školarine 560 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u ratama, uplata se vrši prilikom upisa na sledeći način: 1. rata – 200 evra (na početku kursa), 2. rata – 200 evra (nakon položena 4 ispita), 3. rata – 200 evra (pre obavljanja praktične nastave).

Postoji mogućnost pojedinačnog plaćanja ispita, i u tom slučaju cena polaganja jednog ispita je 60 evra (ima sedam ispita), a nakon toga se uplaćuje 200 evra za praktičnu nastavu.

Cena kursa za Masera je 800 evra. Postoje tri opcije plaćanja školarine, a student bira jednu od njih.

Ukoliko se ceo iznos školarine uplaćuje odjednom, studentu se odobrava popust od 10% na teoretski deo kursa koji košta 400 evra (u tom slučaju je iznos školarine 760 evra).

U slučaju uplaćivanja školarine u ratama, uplata se vrši prilikom upisa na sledeći način: 1. rata – 200 evra (na početku kursa), 2. rata – 200 evra (nakon položena 4 ispita), 3. rata – 400 evra (pre obavljanja praktične nastave).

Postoji mogućnost pojedinačnog plaćanja ispita, i u tom slučaju cena polaganja jednog ispita je 60 evra (ima sedam ispita), a nakon toga se uplaćuje 400 evra za praktičnu nastavu.

U slučaju da student izvrši uplatu školarine, pa odustane od studija, potrebno je da nađe zamenu, odnosno drugog studenta koji bi studirao sa njegovom uplaćenom školarinom, a da mu novi student refundira uplaćeni novac za školarinu.