Diplomirani lekar prirodne medicine (B.S.)

Za upis na studije nije neophodna zavšena bilo koja škola (osnovna ili srednja), dovoljno je da je osoba pismena i da želi da uči. Za upis na studije potrebno je da osoba ima najmanje 17 godina.

Upis na studije je otvoren tokom cele godine. Pohađanje studija se u potpunosti odvija online (dopisnim putem), a vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma, ili može lično da je preuzme u prostorijama fakulteta. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Nakon završenih studija student može da dođe na praktičnu nastavu, da prisustvuje radu sa pacijentima i primeni tehnika prirodnog lečenja, pripremanju lekovitog bilja i dr.

Diplomirani lekar prirodne medicine (B.S.)

Ovaj program predstavlja sveobuhvatni pristup najvažnijim oblastima konvencionalne i prirodne medicine. Konvencionalna anatomija, fiziologija i procesi nastanka bolesti prikazani su, između ostalog, sa ciljem razumevanja da su mnoge savremene bolesti uzrokovane nezdravim načinom života. Na ovom programu studenti će naučiti kako da uvedu pozitivne promene u načinu života, kako kod sebe, tako i kod drugih. Studenti će takođe imati priliku da nauče o terapijama prirodnog lečenja, uključujući hidroterapiju, masažu, medicinsku upotrebu biljaka i dr. Student koji završi ove studije ima pravo na diplome Nutricioniste i Herbaliste, za koje je potrebno da doplati 15 evra po diplomi kursa, za njihovu izradu.

ISPITI ZA PROGRAM B.S.

IPM 01 – Koncept prirodne medicine
IPM 02 – Principi zdrave ishrane
IPM 03 – Anatomija i fiziologija
IPM 04 – Patologija
IPM 05 – Savremene bolesti i način života, 1. deo
IPM 06 – Savremene bolesti i način života, 2. deo
IPM 07 – Savremene bolesti i način života, 3. deo
IPM 08 – Problemi moderne medicine
IPM 09 – Zdravlje dece
IPM 10 – Zdravlje žena
IPM 11 – Kućno porađanje
IPM 12 – Vakcinacija
IPM 13 – Metodologija naučnog rada
IPM 14 – Medicinska upotreba biljaka
IPM 15 – Kućni lekovi i hidroterapija
IPM 16 – Osnovi onkologije
IPM 17 – Principi prirodnog lečenja
IPM 18 – Depresija
IPM 19 – Priprema zdrave hrane
IPM 20 – Osnovi religije