Mogućnosti

U okviru našeg fakulteta nudimo veliku mogućnost sticanja sveobuhvatnog znanja vezanog za domen teoretskih i praktičnih aspekata prirodne medicine i prirodnih metoda lečenja, koji se mogu primeniti u praktičnom životu ili na poziv javnosti, pacijenata, porodice ili prijatelja.

Nakon završenih studija, student će biti osposobljen da radi na nekom od sledećih područja:
– Lekar prirodne medicine sa privatnom praksom
– Savetnik za ishranu (nutricionista) ili konsultant
– Asistent nutricinista nekom od lekara sa privatnom praksom
– Autor tekstova o zdravlju
– Distributer prirodnih proizvoda vezanih za zdravlje
– Porodični zdravstveni konsultant
– Predavač ili vodič po različitim zdravstvenim pitanjima
– Vlasnik prirodnog lečilišta (lifestyle center) ili teraput u njemu
– Vlasnik škole za prirodno lečenje
– Specijalista za promociju proizvoda na bazi medicinskog bilja

Institut za prirodnu medicinu nudi svojim studentima besplatnu pravnu pomoć za otvaranje privatnog biznisa, kao i besplatnu pomoć oko marketinga, uključujući i izradu veb sajta.