Akreditacija

Sa diplomom ovog fakulteta može se raditi u svim državama sveta u privatnoj praksi, i to u domenima prirodne medicine, zdravstvene edukacije, higijene i preventive. Priznavanje diplome u zdravstvenim institucijama i lekarskim ordinacijama koje se bave konvencionalnom medicinom, zavisi od lokalnih zakona. Napomenimo da je cilj našeg instituta da ponudi visoko-kvaliteteno obrazovanje na polju prirodne medicine koje je naučno utemeljeno, lako dostupno i u praksi potvrđeno, kao i omogućavanje studentu da nakon završetka studija započne privatnu lekarsku praksu.

“Nakon završenih studija započeo sam svoju privatnu praksu, a znanja koja sam stekao su mi veoma pomogna da razvijem posao i steknem veliki broj zadovoljnih klijenata.”
Danijel Alemu, Minhen, Nemačka

“Naučio sam puno korisnih stvari tokom studija koje su mi pomogle da steknem nova znanja i podstakle me da pokrenem sopstveni posao i tako obezbedim više vremena za sebe, familiju i prijatelje.”
Aleksandar Milošević, Beč, Austrija

“Zаnimljiv i koristаn progrаm ovog fаkultetа je inspirаcijа zа dаlje sаmostаlno usаvršаvаnje i upoznаvаnje sа ogromnom riznicom trаdicionаlne medicine i pružа potrebno rаzumevаnje zаkonа prirode zа uspešnu privаtnu prаksu.”
Irenа Beret, Otava, Kanada

“Zaista je neverovatno kako znanja iz prirodne medicine mogu tako uspešno da pomognu ljudima. Studije su za mene bile veliko otkriće i veoma su mi pomogle u poslu koji radim.”
Milisav Nikolić, Cirih, Švajcarska

“Studije su vrlo profesionalne i bile su mi od velike koristi prilikom otvaranja mog privatnog medicinskog biznisa.”
Ime Okon Edet, Lagos, Nigerija

“Znanja koja sam stekao na studiju prirodne medicine su od neprocjenjive vrijednosti jer sam svakodnevno u doticaju s ljudima koji imaju zdravstvenih problema ili su u kontaktu s takvim osobama.”
Robert Župančić, Zagreb, Hrvatska