Magistar prirodne medicine (M.S.)

Upis na studije je otvoren tokom cele godine. Pohađanje studija se u potpunosti odvija online (dopisnim putem), a vremenski rok pohađanja kurseva nije ograničen – zavisi isključivo od studenta – kada položi sve ispite, na kućnu adresu mu se šalje diploma, ili može lično da je preuzme u prostorijama fakulteta. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta – u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, student nema predavanja, već sprema ispite isključivo iz udžbenika, a polaže ih popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta. Veći deo ispita se sastoji iz dva dela, a manji deo iz jednog dela. Nakon završenih studija student može da dođe na praktičnu nastavu, da prisustvuje radu sa pacijentima i primeni tehnika prirodnog lečenja, pripremanju lekovitog bilja i dr.

Magistar prirodne medicine (M.S.)

Uslov za pohađanje ovog programa studija jesu završene osnovne studije (B.S.), na ovom ili nekom drugom srodnom fakultetu. Program obuhvata unapređenje znanja stečenog na osnovnim studijama, kao i upoznavanje sa prirodnim lekovima i posebnim tehnikama za unapređenje zdravlja.

ISPITI ZA PROGRAM M.S.

IPM 21 – Sirova hrana
IPM 22 – Mentalno zdravlje
IPM 23 – Zdravlje očiju
IPM 24 – Prirodni lekovi, 1. deo
IPM 25 – Prirodni lekovi, 2. deo
IPM 26 – Virusi i savremene bolesti
IPM 27 – Emocionalna inteligencija
IPM 28 – Savremene bolesti i način života, 4. deo
IPM 29 – Pozadina spiritizma i lažnih izlečenja
IPM 30 – Problemi mistične medicine
IPM 60 – Magistarski rad